top of page

The poor and the needy 1! (English below)

Bijgewerkt op: 18 mei


SETH MINISTRY: Een Toevluchtsoord voor de Armen en Behoeftigen in Oeganda.

In een land waar armoede, ontbering en de harde realiteit van het leven op straat al te vaak voorkomen, is Seth Ministry een baken van hoop en mededogen. Gevestigd te midden van de uitdagingen van het Oegandese leven, biedt dit ZorgHuis een veilige haven voor degenen die lijden onder de meedogenloze omstandigheden van armoede.


Een Strijd tegen Armoede en Ontbering

Armoede is een onmiskenbare realiteit voor velen in Oeganda. Voor sommigen betekent het niet weten waar hun volgende maaltijd vandaan komt, terwijl anderen worden geconfronteerd met de harde realiteit van dakloosheid en leven op straat. Seth Ministry staat in de frontlinie van deze strijd, waarbij het zich inzet om de behoeftigen te voorzien van onderdak, voedsel en medische zorg.


Het Gevaar van het Leven op Straat

Het leven op straat in Oeganda is vol gevaren en ontberingen. Kwetsbare individuen, waaronder kinderen, worden blootgesteld aan geweld, misbruik en uitbuiting. Voor velen is dit ZorgHuis een toevluchtsoord, een plek waar ze bescherming kunnen vinden tegen de gevaren van het leven op straat, de mogelijkheid om weer naar school te gaan en waar ze kunnen werken aan een betere toekomst.


Gebrek aan Water en Voedsel: Een Ongrijpbare Realiteit

Voor veel Oegandezen is toegang tot schoon water en voedsel een dagelijkse strijd. Droogte, gebrekkige infrastructuur en beperkte middelen maken het moeilijk om in deze basisbehoeften te voorzien. Seth Ministry erkent deze uitdagingen en streeft ernaar om een stabiele voedsel- en waterbron te bieden aan degenen die het meest kwetsbaar zijn.

Slechte Leefomstandigheden en de Roep om Hulp

De leefomstandigheden in Oeganda kunnen schrijnend zijn, met gebrekkige huisvesting, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Voor velen is Seth Ministry een welkome ontsnapping aan deze erbarmelijke omstandigheden, een plek waar ze kunnen rekenen op liefdevolle zorg, ondersteuning en een kans op een beter leven.

Samen Vooruit: Een Beter Morgen

Ondanks de vele uitdagingen blijft Seth Ministry hoop bieden aan degenen die dit het hardst nodig hebben. Met de steun van vrijgevige donateurs en toegewijde vrijwilligers blijven we ons inzetten om levens te veranderen, hoop te brengen en een toekomst te bieden aan degenen die anders misschien verloren zouden zijn gegaan.


Een Oproep tot Actie

Wil je deel uitmaken van deze belangrijke missie om levens te veranderen en hoop te bieden aan de behoeftigen in Oeganda? Overweeg dan om dit ZorgHuis, Seth Ministry, te steunen met een donatie. Samen kunnen we een verschil maken en een lichtpuntje zijn in het leven van degenen die dit het hardst nodig hebben.

 

Lieve lezer, kun je wat missen voor de inspanningen van deze lieve mensen?

  • Als je wat besteld via deze website, gaat alle winst dit hele jaar, naar het ZorgHuis Seth Ministry.

  • Gewoon iets doneren kan ook, ongeacht het bedrag. Let er op dat je €. 8,- betaald voor een wereldbetaling en €. 16,- tot max. 1% van het bedrag als je zelf alle bankkosten voor je rekening neemt.

  • Seth Ministry t.n.v. Waiswa Hassan Equity Bank Uganda Banknummer: 1016 1031 6567 2 Bic/Swift EQBLUGKA Mityana District Oeganda

  • Wil je liever doneren via mij, dat kan ook. Ik zal dit dan bundelen en overmaken waarbij ik de transactiekosten voor mijn rekening neem: Naam/Name: N. Honkoop Stad/City: Gorinchem Land: Nederland IBAN Rabobank: NL79RABO 01221 38414 BIC/Swift: RABONL2U

  • Of via een gemakkelijk tikkie, alleen geldig met nederlands bankrekeningnummer: https://tikkie.me/pay/8o106tsavc3jm0pcppl0

  • Donatie pagina https://www.biogoed.com/product-page/donation-carehome-seth-ministry-uganda


Dank voor je mooie gebaar! Moge de Heere het willen zegenen.🙏 


BEKIJK MEER OVER SETH MINISTRY OP:

 

 

 Especially for my English-reading followers

 

SETH MINISTRY: A Refuge for the Poor and the Needy in Uganda.

In a country where poverty, deprivation, and the harsh reality of street life are all too common, Seth Ministry stands as a beacon of hope and compassion. Nestled amidst the challenges of Ugandan life, this CareHouse provides a safe haven for those who suffer under the relentless conditions of poverty.


A Struggle Against Poverty and Deprivation

Poverty is an undeniable reality for many in Uganda. For some, it means not knowing where their next meal will come from, while others face the harsh reality of homelessness and life on the streets. Seth Ministry is at the forefront of this struggle, working to provide the needy with shelter, food, and medical care.


The Danger of Street Life

Life on the streets in Uganda is fraught with dangers and hardships. Vulnerable individuals, including children, are exposed to violence, abuse, and exploitation. For many, this CareHouse is a last refuge, a place where they can find protection from the perils of street life, going back to school and work towards a better future.


Lack of Water and Food: An Elusive Reality

For many Ugandans, access to clean water and food is a daily struggle. Drought, inadequate infrastructure, and limited resources make it difficult to meet these basic needs. Seth ministry recognizes these challenges and strives to provide a stable source of food and water to the most vulnerable.


Poor Living Conditions and the Cry for Help

Living conditions in Uganda can be dire, with inadequate housing, sanitation, and healthcare. For many, Seth Ministry is a welcome escape from these dire conditions, a place where they can rely on loving care, support, and a chance for a better life.


Moving Forward Together: A Brighter Tomorrow

Despite the many challenges, Seth ministry continues to offer hope to those who need it most. With the support of generous donors and dedicated volunteers, we remain committed to changing lives, bringing hope, and offering a future to those who might otherwise be lost.


A Call to Action

Would you like to be part of this important mission to change lives and bring hope to the needy in Uganda? Consider supporting this CareHouse, Seth Ministry, with a donation. Together, we can make a difference and be a beacon of light in the lives of those who need it most.

 

If you feel in your heart that you want to contribute something to alleviating the needs of the other person, you can make a contribution to:

Seth Ministry t.n.v. Waiswa Hassan

Equity Bank Uganda

Banknummer: 1016 1031 6567 2

Bic/Swift EQBLUGKA

Mityana District

Oeganda


Thank you for your offer, may God bless you and your offer🙏

63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page